F gassen

Bedrijven in de branche van koeltechniek hebben sinds 1 januari 2010 te maken met de nieuwe wettelijke verplichting volgens het op Europese leest geschoeide F-Gassenbesluit. Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties (montage, reparatie, periodiek onderhoud, inbedrijfstelling, preventieve controle of buitengebruikstelling) waarbij F-gassen of gereguleerde (ozonafbrekende) stoffen (zoals CFK's, HCFK's en HFK's) vrij kunnen komen is bedrijfscertificering volgens het F-gassen besluit sinds 1 januari 2010 wettelijk verplicht.

Meer info op de site van de Europese Unie.

Climanova was reeds voor 2010 STEK gecertificeerd en heeft nu het bedrijfscertificaat F-Gassen Regeling behaald zodat het gerechtigd is om werkzaamheden uit te voeren op stationaire koelinstallaties. Voor inzicht in het certificaat, klik hier (PDF lezer vereist).

Climanova is een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf volgens de EG verordening 2037/2000 en EU verordening 842/2006. Geregistreerd bij Bureau Veritas Nederland.