Automobielsector

Stofbestrijding

Stof is in een lakafdeling absoluut niet gewenst. Ondanks tal van maatregelen is het moeilijk om een dergelijke afdeling stofvrij te houden. In een droge omgeving gaat bij de geringste luchtverplaatsing stof rondzweven. Door het verhogen van de relatieve luchtvochtigheid wordt dit effect tegengewerkt. Door deze vochtverhoging worden statische ladingen op onderdelen eveneens vermeden. Dankzij deze maatregelen vermindert de kans op fouten. Het dalend aantal uren herstelwerkzaamheden zijn eveneens een rechtstreeks gevolg van onze tussenkomst.

Lak op waterbasis

De laatste jaren worden solventen zoveel mogelijk geweerd ter bescherming van het milieu. Lakken op waterbasis worden meer en meer toegepast. Bij toepassingen van dergelijke lakken speelt de kwaliteit van de omgevingslucht een doorslaggevende rol. Een constante luchtvochtigheid is een must voor het verkrijgen van goede resultaten.

Gezonde werkomgeving

Nieuwe arbowetten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de werkomgeving.
In grote productiehallen zijn de luchtcondities dikwijls van een bedenkelijke kwaliteit. Te droge omgevingslucht kan leiden tot allergieën of chronische aandoeningen aan de luchtwegen. Onrechtstreeks leidt dit tot absenteïsme en ontevreden personeel. Climanova zoekt bij dergelijke problematiek, in samenwerking met de klant, naar een adequate oplossing.