Textielsector

Eén van onze grootste afzetmarkten binnen Europa is de textielsector. Voor het productieproces is het van groot belang dat de omgevingslucht rond de weefgetouwen niet te droog is. Te droge omgevingslucht maakt de kans op draadbreuken groter. Productie onder stabiele condities geeft een stabielere verwerking en minder productiestops.