Zonne-energie

Plaatsen en intelligent aanwenden van PV-installaties

Bewust omgaan met energie is eveneens een streefdoel van de firma Climanova. Vandaar dat ook Climanova zich meer en meer oriënteert op het aanwenden van groene energie.

 

Wij coördineren de volledige werkzaamheden met betrekking tot:

  • het plaatsen van een hoogspanningscabine

  • het verzwaren van de aansluiting in samenspraak met de netbeheerder

  • assistentie bij het aanvragen van groenestroomcertificaten (België)

  • het plaatsen van zonnepanelen (fotovoltaïsche cellen)

  • integratie op de bestaande elektrische installatie middels EMS.

 

EMS

(energy management system) Intelligent op maat gemaakt systeem die de beschikbare opgewekte zonne-energie zo efficiënt mogelijk afstemt op de noden aan verbruikerszijde. Er wordt gebruik gemaakt van Siemens S7-technologie met touchscreen om het geheel zo gebruiksvriendelijk te maken.

  • Toepassing

    • Procesapplicaties in combinatie met Climanova besturingstechniek. Afhankelijk van de beschikbare energie worden een aantal processen vrijgegeven. De opgewekte energie wordt zo optimaal mogelijk ingezet, voorrang gevend aan de meest kritieke processen. Het systeem maak voor de klant uit welke energie er ingezet wordt. (aangekochte of zelf opgewekte energie)